Skip links

Konstruktiv konflikthantering

Konstruktiv konflikthantering

Publicerat: januari 16, 2024

Konflikter är en naturlig del i mänskliga relationer och förekommer både på jobbet och i privatlivet. Det är viktigt att hantera konflikter i ett tidigt skede och på rätt sätt för att undvika att de fördjupas eller sprids. Vi erbjuder en konstruktiv metod för konflikthantering. Att kunna förstå, hantera och förebygga konflikter på ett effektivt sätt är en förutsättning för att bygga robusta arbetsplatser.

Vår beteendevetare Susanne Sköld arbetar med bedömning och kartläggning av arbetsplatskonflikter ur alla berördas perspektiv. Metoden bygger på förståelse för konfliktens ursprung, förlopp och art samt kartläggning av individuella och möjliga konstruktiva lösningar av konflikten. Analys och återkoppling med råd och rekommendationer kring konflikthantering ges till arbetsgivare och berörda personer. Möjlighet till konflikthanteringssamtal ges efter återkoppling om så önskas.