Skip links

Mätningar

Företagshälsans arbetsmiljöingenjör kan bistå med olika mätningar i arbetsmiljön, såväl kemiska som fysiska. Det kan tex vara mätning av buller, damm, kemiska ämnen eller magnetfält. Mätningen föregås oftast av ett arbetsplatsbesök för kartläggning och planering av aktuell mätning.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.