Skip links

Arbetsmiljö och hälsofrämjande ledarskap för teamledare/arbetsledare

Utbildningen vänder sig till teamledare /arbetsledare och omfattar 6 halvdagar. Vi fördjupar oss i olika teman vid de olika tillfällena. Några exempel är kunskap kring lagstiftning och föreskrifter gällande arbetsmiljö, olika aspekter av hälsa för arbetslivet och hållbart ledarskap. Vi diskuterar även ledarskap, kommunikation och att leda i förändring. Psykisk hälsa/ohälsa, svåra samtal och konflikter/konflikthantering är ytterligare exempel på innehållet i utbildningen.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.