Skip links

Lagstadgade medicinska kontroller

Syftet med en medicinsk kontroll är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd tillåter en viss typ av arbete. Den medicinska kontrollen ger också möjlighet att tidigt upptäcka tecken på ohälsa som kan kopplas till exponering och den medicinska kontrollen kan därför vara ett underlag för åtgärder som behöver vidtas på arbetsplatsen. Läs mer om de olika medicinska kontrollerna på Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.