Skip links

Körkortsintyg

Transportstyrelsens krav innebär att alla som har körkort för tyngre fordon måste genomgå en läkarundersökning enligt ett visst intervall. Undersökningen innebär en genomgång av din hälsa för att visa att du uppfyller de medicinska kraven som ställs. Undersökningen omfattar provtagning av blodtryck och syn. Läkaren utfärdar sedan ett intyg som skickas till Transportstyrelsen.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.