Skip links

Mindfulness

Mindfulness är ett komplement till annan behandling vid lätt till måttlig psykisk ohälsa. I mindfulness tar du tillvara dina egna resurser som kan ge dig ökad livskvalitet. Genom mindfulnessmeditiationer och vardagsövningar lär du dig att bli medveten om nuet och att vara närvarande här och nu. Det handlar om att vara uppmärksam på och närma dig dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser utan att döma eller värdera dem. Mindfulness kan ges både individuellt och i grupp.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.