Skip links

Stöd till chef

Som chef får man ofta hantera många olika situationer och kan behöva avlastning, handledning eller coaching. Företagshälsans egna resurser kan hjälpa till och vi har också möjlighet att lotsa dig vidare till andra samarbetspartners så att du får det stöd som du behöver.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.