Skip links

Psykisk hälsa och ohälsa

Syftet med utbildningen är att chefer och arbetsledare ska få en ökad kunskap om hur man förebygger, upptäcker och motverkar psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Utbildningen tar upp psykisk hälsa, friskfaktorer och förebyggande arbete. Utbildningen tar också upp psykisk ohälsa och riskfaktorer samt tecken och signaler arbetsplatsen bör vara uppmärksam på. Utbildningen berör också samtalsmetodik vid svåra samtal. Föreläsning varvas med reflektion och dialog samt samtal om den egna arbetsplatsens arbetssätt när det kommer till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Utbildningen omfattar 2 tillfällen á 2 timmar.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.