Skip links

Systematisk arbetsmiljöarbete

För att ingen ska bli sjuk eller skadas av sitt arbete och arbetsmiljön ska vara god och utvecklande behöver arbetsgivare och arbetstagare arbeta systematiskt tillsammans med arbetsmiljöfrågorna. Företagshälsans resurser kan bistå i arbetet med att systematisera och får struktur på arbetsmiljöarbetet. Vi utgår från arbetsmiljöverkets föreskrift och i samarbete med er ger vi förslag på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan läggas upp.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.