Skip links

Krisstöd

I en krissituation på arbetsplatsen är det viktigt med ett omedelbart stöd och omhändertagande. Företagshälsans personal kan bistå både individuellt och på gruppnivå såväl i den akuta situationen som på lite längre sikt. Beroende på vad som inträffat anpassar vi stödet och de kompetenser vi erbjuder.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.