Skip links

Konditionstest

Konditionen är kroppens förmåga att använda det syre som vi andas in. Att ha en god kondition ger många hälsofördelar. Det är bland annat bra för hjärta och kärl och ökar vår uthållighet.

Syfte
Syftet med konditionstestet är att medvetandegöra individen om sin konditionsförmåga kopplat till livsstil, hälsa och de krav som arbetssituationen ställer. En god kondition innebär att man kan utföra ett kroppsligt arbete med en lägre ansträngningsgrad än om man hade haft dålig kondition, vilket betyder att det blir en mindre belastning för kroppen.

Hur
Konditionstestet utförs på cykel under cirka 6-7 minuter. Pulsen mäts under testet och man får då fram kroppens syreupptagningsförmåga. Under bedömningen ges möjlighet till samtal om fysisk aktivitet och träning samt individuell muntlig och skriftlig återkoppling.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.