Skip links

Personalrond

Personalrond är ett besök på arbetsplatsen då företagshälsan för dialog om arbetsmiljö och personalsituation med chef/arbetsledare/HR. Syftet med personalrond är också att fånga upp arbetstagare som är i riskzon för arbetsrelaterad ohälsa och på så sätt skapa förutsättningar för tidiga insatser. Personalronden kan utformas på olika sätt utifrån era önskemål och behov.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.