Skip links

Om Företagshälsan i Västbo

Företagshälsan i Västbo AB är en kundägd företagshälsovård som erbjuder kunskap och stöd inom arbetsmiljö och hälsa till alla företag i närområdet. Vi riktar oss till arbetsgivare inom olika branscher och arbetar med allt från små företag till stora organisationer.

Vi är en oberoende expertresurs som arbetar hälsofrämjande för att förebygga arbetsrelaterade hälsoproblem och skador. Vi erbjuder stöd och rådgivning till både arbetsgivare och arbetstagare.

Företagshälsan i Västbo AB erbjuder en rad olika tjänster inom områdena hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi erbjuder också olika utbildningar inom dessa områden.

Genom vårt arbete vill vi bidra till en hälsosam och säker arbetsmiljö för arbetsgivare och arbetstagare i Västbo-regionen.

Mottagningar

Frågor eller funderingar?

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.