Skip links

Hjärt-lungräddning

Att ha kunskap om de livräddningstekniker som används vid hjärtstillestånd eller andningsstillestånd kan rädda liv. I den korta utbildningen (1,5h) får deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap om hur bröstkompressioner och inblåsningar ska utföras så att cirkulationen kan hållas igång till dess professionell vård kan ta över. I den längre utbildningen (2,5 h) ingår även övning med hjärtstartare samt scenarioträning. Utbildningen kan kombineras med utbildning i första hjälpen.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.