Skip links

Första hjälpen

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten och förmågan att agera i en akut situation. Vi går igenom första hjälpen enligt L-ABC (fria luftvägar, andning, cirkulation) skador, olycksfall och hastigt insjuknande. Utbildningen omfattar också krisstöd och psykisk första hjälpen. Teori varvas med praktiska övningar. Utbildningen kan kombineras med utbildning i hjärt-lungräddning.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.