Skip links

Samtalsstöd

När det kommer till arbetsrelaterad psykisk ohälsa kan samtal med en utomstående innebära att individen får hjälp att kartlägga, bearbeta, hitta strategier och förhållningssätt i den aktuella situationen. Samtalsstöd kan erbjudas vid stress, utmattning eller samarbetssvårigheter. Samtalen kan ha karaktär av stödsamtal eller rådgivning och det kan också vara motiverande samtal. Tjänsten erbjuds av beteendevetare med bred erfarenhet och utbildning.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.