Skip links

Nyanställningsundersökning

Det kan vara viktigt för en arbetsgivare att säkerställa att medarbetarens hälsotillstånd eller levnadsvanor inte utgör en risk i arbetsmiljön, varken för individen själv eller för arbetskamraterna. Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns något i medarbetarens hälsotillstånd som arbetsgivaren behöver ta hänsyn till vid fördelning av arbetsuppgifter. Vid besöket hos sjuksköterska ingår grundläggande provtagning, samt ett hälsosamtal med frågor om hälsa och levnadsvanor.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.