Skip links

Hälsosamtal som friskvård

Livet bjuder ibland på utmaningar. Det kan göra skillnad att samtala med någon professionell och utomstående. I ett hälsosamtal kan du få nya perspektiv, prata om det som är viktigt för dig just nu, få stöd och rådgivning. Hälsosamtalet kan också innebära att du får en stund som bara handlar om dig, dina tankar och känslor och som du inte har möjlighet att prata med någon annan om. Hälsosamtalet är inte direkt arbetsrelaterat utan handlar i första hand om dig som person och de livsområden där du önskar stöd. Hälsosamtal erbjuds av arbetsgivaren, ofta som en del av friskvårdsstödet.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.