Skip links

Utökad hälsoundersökning

Det är många faktorer som påverkar vår hälsa. En del faktorer som tex ärftlighet kan vi inte påverka men faktorer som handlar om arbetsmiljö, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, droger, sömn och stress kan vi påverka.

Varför
Syftet med den utökade hälsoundersökningen är att ge företaget en lägesbeskrivning av den fysiska och sociala arbetsmiljön, samt förebygga ohälsa på arbetet.

Medarbetaren får individuell rådgivning baserad på provtagning och frågeformulär och får därigenom en möjlighet att påverka sin framtida hälsa genom tex förbättrade levnadsvanor.

Hur
Den utökade hälsoundersökningen omfattar två besök. Först genomförs ett besök hos sjuksköterska med provtagning och samtal om hälsa och levnadsvanor och ca två veckor senare genomförs ett läkarbesök.

Besök hos sjuksköterska:
Ett frågeformulär med frågor om arbetsmiljö, livsstil och den egna hälsan mejlas/lämnas i pappersform till medarbetaren innan besöket hos sjuksköterska. Undersökningen omfattar:

 • Vikt, längd och midjemått.
 • Undersökning av synscreening, hörselundersökning, och vid behov undersökning av lungfunktion.
 • Enskilt samtal med individen utifrån frågeformulärets svar och provtagningsresultat.
 • Ordinarie provtagning vid hälsoundersökning innehållande bland annat blodtryck, blodvärde och blodsocker samt screening för diabetes.
 • Njur- och leverstatus, blodstatus, ämnesomsättning och infektionsprov.
  PSA screening för män över 50 år.

Besök hos läkare:

 • Utförlig anamnesupptagning
 • Genomgång av provsvar
 • EKG-undersökning

Rapport lämnas till företaget och när antalet individer är minst 10 görs en statistisk analys på gruppnivå. Underlaget används som en nulägesbeskrivning och om önskemål finns föreslås en åtgärdsplan för förbättrad
arbetsmiljö och livsstil.

Företagshälsan i Västbo AB är gärna med som diskussionspartner i denna process.

Mål

 • Att medvetandegöra individen avseende hälsostatus
  livsstilsfrågor och fysisk och social arbetsmiljö samt inspirera till en hälsosam livsstil.
 • Att kartlägga organisationens fysiska och sociala arbetsmiljö för att kunna utveckla och förbättra denna.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.