Skip links

Skyddskommitté

Skyddskommitén är ett viktigt forum för dialog om arbetsmiljöfrågor. Företagshälsan kan som en extern resurs inom arbetsmiljö och hälsa bistå i skyddskommittéarbete. Företagshälsans roll i skyddskommittéarbetet är att bidra med kunskap om hälsa och arbetsmiljö och vara behjälplig som bollplank.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.