Skip links

Information och rådgivning

Vi håller oss uppdaterade på aktuell lagstiftning och föreskrifter gällande arbetsmiljö och hälsa och kan vara en dialogpartner till dig som arbetsgivare. Vi kan också ge stöd när det gäller utformning av policys och riktlinjer som rör arbetsmiljö och hälsa.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.