Skip links

PSA-screening

Blodprovet PSA mäter ett ämne som kommer från prostatan. Vid olika sjukdomar i prostata kan värdet vara förhöjt. Ett PSA-värde över en viss nivå bör utredas vidare för att ta reda på orsaken till det förhöjda värdet. Provet tas som ett vanligt blodprov i armen och skickas för analys. När svaret på analysen kommer till företagshälsan blir du kontaktad av företagssköterskan. Om PSA-provet visar högre värde än gränsvärdet för din ålder skickas remiss till din vårdcentral för vidare undersökning.

PSA-screening rekommenderas för män över 50 år eller över 40 år om det förekommer en ärftligt ökad risk för cancer i prostatan.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.