Skip links

Arbetsförmågebedömning

Medarbetares arbetsförmåga kan påverkas av många olika faktorer och en sviktande arbetsförmåga kan stärkas genom förebyggande insatser. En arbetsfömågebedömning syftar till att kartlägga individens arbetsförmåga i förhållande till arbetsuppgifterna och arbetsmiljön samt i relation till individens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågor, kompetens och motivation. Ofta bidrar olika professioner inom företagshälsan med bedömning av olika delar. En arbetsförmågebedömning kan vara en värdefull hjälp vid planering av rehabiliteringsinsatser och arbetsanpassning men också vid frågor som rör anställningsbarhet.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.