Skip links

Firstbeat life

Många olika faktorer påverkar vår hälsa. Stress är en sådan faktor som kan få
negativa konsekvenser för hälsan. Fysisk aktivitet, återhämtning och sömn är viktiga för att motverka stressens skadliga effekter.

Firstbeat life är ett sätt att synliggöra skadlig stress och faktorer som påverkar vardagen negativt genom att mäta hjärtfrekvensvariabiliteten under tre dygn.
Målet är att via kartläggningen identifiera aktiviteter som ökar stress, öka återhämtning samt motionera rätt. Målet är också att deltagaren får motivation och verktyg att förbättra sin livsstil.

I mätningen framkommer utöver stressnnivå även hälsoeffekter av fysisk aktivitet samt sömnens återhämtande effekt. Individuell rådgivning baserad på analysen ingår. Rådgivningen syftar till att motivera till en mer hälsosam livsstil och tillsammans med deltagaren diskuteras de förändringar som kan genomföras.

Det ingår två mätningar samt två uppföljande samtal med individuell rådgivning per deltagare. Mätningarna utförs enligt överenskommen tid inom en 3-månaders period.

Mätningen genomförs individuellt med en enhet som tillhandahålls från företagshälsan. Deltagaren laddar ner en app till sin telefon och kan själv se mätresultaten. Under mätperioden fyller deltagaren också i en dagbok digitalt.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.