Skip links

Hälsoprofilsbedömning

Hälsoprofilsbedömning är en hälsoundersökning som tagits fram av Health Profile Institute, HPI. Inför Hälsoprofilbedömning besvarar deltagaren frågor om hälsa och livsstil på webbsajten Todaytoo.com. Hälsosamtal samt mätning av längd, vikt och blodtryck ingår. Konditionstest på cykel ingår också och genomförs utifrån deltagarens egna förutsättningar.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.