Skip links

SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen fokuserar på metoder och verktyg för att på ett systematiskt sätt kunna identifiera, bedöma och åtgärda risker relaterade till arbetsmiljön på en arbetsplats. Utbildningen kan anpassas efter olika branscher och arbetsplatser. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha kunskap för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna och kunna bidra till att skapa en hållbar och trygg arbetsmiljö.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.