Skip links

Funktionsprofil

Funktionsprofilen är en funktionell bedömning som ger en snabb och överskådlig bild över en individs fysiska status. Funktionsprofilen är framtagen som ett instrument att använda i samband med hälsoundersökningar i preventivt syfte

Syfte
Syftet med funktionsprofilen är att bedöma arbetstagarens fysiska förutsättningar utifrån de krav som arbetssituationen ställer.

Innehåll
Funktionsprofilen genomförs av sjukgymnast och är en screening av fysiskt status. Det är en aktiv undersökning som testar en individs rörlighet och stabilitet. Den ger också en god uppfattning över muskelstyrka och balans. Bedömningen görs med hjälp av färgerna grön, gul och röd där grön färg innebär normal rörelse eller belastning utan smärta. Gul färg innebär nedsatt rörelse/belastning utan smärta eller andra subjektiva besvär och röd färg innebär nedsatt rörelse/belastningsförmåga med smärta. Under bedömningen ges möjlighet till samtal om fysisk aktivitet och träning samt individuella råd och träningstips för att undvika belastningsskador och ohälsa. Varje person får även en skriftlig sammanfattning av vad som framkom i bedömningen.

Rapport lämnas till företaget och när antalet individer är minst 10 görs en statistisk analys på gruppnivå

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra hälsotjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.