Skip links

Insatser vid sjukfrånvaro

Vid upprepad korttidsfrånvaro kan företagssköterskan delta vid omtankesamtal med medarbetaren tillsammans med chef eller HR. Syftet med samtalet är att kartlägga orsaken till frånvaro och föra en dialog om vad arbetsgivaren, företagshälsan och arbetstagaren själv kan göra för att minska sjukfrånvaron.

Förstadagsbedömning är ett utredningsinstrument för arbetsgivaren då medarbetare har upprepad frånvaro. Förstadagsbedömningen utförs av sjuksköterska. Målet är att kartlägga frånvaroorsaker och genomföra åtgärder så att frånvaron reduceras.

Vid längre sjukskrivning kan företagssköterskan delta vid rehabmöte tillsammans med arbetsgivare och arbetstagare. Sköterskan kan även vara ett stöd för arbetsgivare och arbetstagare vid trepartssamtal med sjukvården och Försäkringskassan.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.