Skip links

Beroendeproblematik

Företagshälsan kan vara behjälplig med provtagning vid misstanke om missbruk av alkohol och droger. Vi erbjuder även drogtestning i samband med nyanställningsundersökning och vi kan utföra slumpmässig drogtestning på arbetsplatsen. Företagshälsan kan även erbjuda stöd vid spelberoende. Förutom våra egna resurser har vi ett samarbete med Nämndemansgården när det gäller behandling av beroendeproblematik.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.