Skip links

Riskbedömning

Som arbetsgivare har du ansvar för att risker i arbetsmiljön identifieras, bedöms och hanteras. En riskbedömning av arbetsmiljön innebär att sannolikheten för viss exponering eller farlig händelse samt konsekvenserna som kan uppstå, tex ohälsa eller skada, bedöms. Genom att väga samman sannolikhet och konsekvenser bestäms allvarlighetsgraden. Företagshälsan kan hjälpa till med riskbedömning inom olika områden.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.