Skip links

Kränkande särbehandling

Om kränkande särbehandling förekommer på en arbetsplats påverkar det arbetsmiljön och kan leda till ohälsa. Företagshälsans beteendevetare erbjuder samtal både till den som drabbats och till den som utsatt någon för kränkande särbehandling och kan även arbeta på gruppnivå om kränkande särbehandling förekommer.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.