Skip links

Hörsel och buller

Att utsättas för skadligt buller är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador. I utbildningen går vi igenom bullerexponering och det regelverk som gäller för arbetsmiljön med gränsvärden och rekommendationer. Vi pratar också om vad man kan göra för att förebygga hörselnedsättning, vilka konsekvenser en hörselnedsättning får och vi går igenom olika typer av hörselskydd.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.