Skip links

Konflikthantering

Ibland uppstår konflikter på en arbetsplats som kräver att man identifierar och försöker förstå konflikten utifrån de olika parternas perspektiv för att kunna föreslå åtgärder och hantera konflikten på ett konstruktiv sätt. Företagshälsans beteendevetare genomför samtal med arbetsgivare och med de berörda medarbetarna analyserar och återkopplar därefter rekommendationer till samtliga. Därefter finns också möjlighet till medlingssamtal.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra rehabiliteringstjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.