Skip links

Allergiframkallande kemikalier (härdplastutbildning)

För att leda eller aktivt arbeta med kemikalier som har allergiframkallande effekt, sk härdplaster, krävs utbildning. Genom utbildningen får deltagarna kunskap om de lagar och regler som gäller vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Dessutom får deltagarna kunskap om de medicinska kontrollerna, riskerna med exponering, hur man får fram säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.