Skip links

Arbetsmiljörond

Att regelbundet genomföra arbetsmiljöronder är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Företagshälsans olika experter kan delta vid en sådan rond på er arbetsplats. Syftet är att undersöka arbetsmiljön och hitta det som kan förbättras. Såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö kan undersökas vid en arbetsmiljörond.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra arbetsmiljötjänster är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.