Skip links

Ergonomi

Ergonomi handlar om anpassning av arbete och arbetsmiljö till människans behov och förutsättningar. Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och ökad kunskap om hur kroppen påverkas av belastning och hur man kan förebygga belastningsrelaterade besvär. Utbildningen kan omfatta såväl teoretiska som praktiska moment och vi anpassar den efter ert företags behov.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.