Skip links

Workshop – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Workshopen vänder sig till personer i ledande funktioner med eller utan personalansvar. Den kan även genomföras i andra arbetsgrupper på en arbetsplats. Målsättningen med workshopen är att förebygga skada och ohälsa på arbetet och främja en god hälsa.

Med utgångspunkt i lagar och föreskrifter fokuserar vi på hur man kan förebygga och hantera hög arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Vi varvar teori med exempel från olika perspektiv på hur olika situationer kan hanteras. Workshopen bygger även på dialog, reflektion fallbeskrivningar och gruppövningar. Vi går även igenom konkreta verktyg och metoder för att ni ska kunna arbeta vidare med frågorna i er organisation.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.