Skip links

Korta föreläsningar om livsstil och hälsa

Vi erbjuder korta föreläsningar, 30-45 minuter med fokus på hälsa och livsstil. Dessa föreläsningar passar som en del i en arbetsmiljödag, som ett inslag vid personalmöte eller som frukostföreläsning. Föreläsningarna kan tex handla om rörelse och motivation, kost och hälsa, sömn, stress, psykisk hälsa, alkohol och droger. Vi kan också ta fram föreläsningar inom området hälsa och livsstil efter ert önskemål.

Frågor eller funderingar?

Vid frågor kring våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0371-39 00 20 eller skicka in till info@foretagshalsan.se.