Skip links

Ersättningen för medicinsk service till företagshälsovården upphör

Ersättningen för medicinsk service till företagshälsovården upphör

Publicerat: januari 12, 2024

Från och med första januari 2024 upphör ersättningen för medicinsk service till företag som bedriver företagshälsovård. Sedan 2014 har företagshälsor som stöttar arbetsgivare kunnat ansöka om bidrag för medicinsk service. Förutsättningen är att företagshälsan är godkänd av Försäkringskassan, vilket vi är.

Bidraget har täckt företagshälsans kostnader för medicinsk service som har behövt köpas in i anslutning till medicinska bedömningar som har utförts, som tex kostnader för undersökningar och analyser inom laboratoriemedicin och röntgen.

Vår strävan är dock att fortsatt erbjuda dig som kund den service som det innebär att vi kan utföra de provtagningar som krävs samt remittera till nödvändiga undersökningar. Vid tecken på arbetsrelaterad ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga kan det vara ett viktigt komplement i utredningen för att undvika sjukskrivning och inte minst för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete.

Kostnaden för provtagning kommer vi i nuläget inte att debitera men vi kommer att behöva debitera kostnad för röntgenundersökningar. Om vi inte ska remittera för röntgen vid behov utan istället remittera er medarbetare till vårdcentral för vidare bedömning och eventuell remiss till röntgen behöver vi få information från er senast 31 januari.