Skip links
BAM utbildning i Gislaved

Arbetsmiljöutbildning pågår

Arbetsmiljöutbildning pågår

Publicerat: december 5, 2023

Att gå en arbetsmiljöutbildning är viktigt för att förstå och kunna hantera risker och säkerhetsaspekter på arbetsplatsen. Utbildningen ger kunskap om lagar och regler kring arbetsmiljö och hälsa. Idag har Malin och Anna haft utbildning för en grupp och det har bland annat handlat om riskbedömning, ergonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö. Dialog och erfarenhetsutbyte är ett viktigt inslag i våra arbetsmiljöutbildningar för att förankra teorin och det skapar mervärde för både kursdeltagare och kursledare.